خط تولید پوشک

درباره خط تولید

اطلاعات درباره خط تولید پوشك

🔴توليد پوشك چگونه است؟

در توليد پوشك چندين فرايند مختلف در طي مراحلي انجام ميشود كه از مرحله روتر يا همان حلاجي تادر نهايت پوشك توليد ميشود داراي چندين نوع مواد اوليه از جمله خمير فلاف،پودر جاذب،ناوون،تيشو،بكشيدو چسب و…. ميباشد كه همگي نوع داخلي و خارجي دارند. براي اطلاعات راجب نحوه توليد ميتوانيد باما در تماس باشيد.

🔴انواع محصولات پوشك چيست؟!

پوشك داراي دو نوع ساده و كامل هست كه ساده يك نوع الياف به شكل دستمال هست كه توسط نايلونبه دور كمر و پاي كودك بسته ميشود و مدل كامل ان بصورت شورتي پاي كودك ميرود و توسط چسب خودپوشك كيپ ميشود

امروزه مدل كامل هم پر فروش تر هست هم به شدت نياز به عرضه دارد

🔴سوداوري توليد پوشك چه ميزان است؟!

به طور معمول هر پر پوشك  كامل  و يا نوار بهداشتي براي توليد كننده بين٤٠٠تا١٠٠٠تومان سود دارد

با توجه به تيراژ ٢٠٠پر در دقيقه اين ماشين الات ،كمترين و بدترين حالت سود دهي ان ٨٠هزار تومان دردقيقه و هر ساعت حدود ٤ميليون هشتصد هزار تومان هست.

🔴قيمت ماشين الات پوشك چقدر است؟

دستگاه هاي توليد پوشك ساده قيمتي بين ٤٥٠الي٨٠٠ميليون دارد و دستگاه هاي پوشك كامل هم قيمتي بين ٤ميليارد تا ١٢ميليارددارد

🔴ايا توليد پوشك و سرمايه گذاري در ان به صرفه است؟!

در سراسر ايران توليد كنندگان بسيار كمي در حدود ١٠نفر در اين زمينه فعاليت دارند و از طرفي ٧٠درصد نياز كشور از طريقواردات تامين ميشود

و همچنين خريد ماشين الات اين دستگاه خود سرمايه گذاري محسوب ميشوند به دليل عرضه بسيار كم اين ماشين الات قيمت اين دستگاههر روز رو به افزايش است.

ویدیو درباره خط تولید

خط توليد پوشك كامل بچه

سوالی ندارید؟
اسکرول به بالا